Rektor Megatrenda pod istragom Ministarstva prosvjete

Ministarstvo prosvjete Srbije pokrenulo je međunarodnu proceduru za provjeru postojanja doktorata rektora privatnog Megatrend univerziteta Miće Jovanovića. On je bio i mentor sadašnjem ministru policije Nebojši Stefanoviću, koji je dobio doktorat na Megatrendu, a za koji ista grupa autora iz Britanije tvrdi da je plagijat.