Zaprašivanje komaraca do entitetske linije

Opštine Doboj Istok, Gračanica i Lukavac danas nisu tretirane protiv komaraca zaprašivanjem iz zraka. Iako je i to područje visokorizično, zvanično objašnjenje je da je ta teritorija izostavljena zbog blizine međuentitetske linije. Prilog Arduane Kurić.