Ivan Pavković o neispunjavanju uvjeta Moneyvala

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH nije prihvatio zahtjev Vijeća ministara BiH da se izmijeni i dopuni Krivični zakon BiH u skraćenoj proceduri te će biti razmatran u redovnoj. Prethodno je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, po hitnom postupku, usvojio Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Usvajanjem dva zakona u Domu naroda BiH […]