Bez naznaka suspenzije direktora SIPA-e nakon optužnice

Dan nakon što je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podnijelo tužbu protiv direktora SIPA-e Gorana Zubca, nema naznaka da će on biti suspendovan. Tužba je podnesena zato što tokom protesta, 7. februara ove godine, nije odgovorio na zahtjev za pomoć, koji mu je uputio direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.