Štrajk grčkih pomoraca

Tokom glasanja o ovom kontraverzom zakonu na ulicama Atine protestiralo je nekoliko hiljada građana. Apoteke su već sedam dana zatvorene, a iduća dva dana i svi brodovi ostat će privezani u lukama. Trajektni servis povezuje Grčku sa njenim mnogobrojnim otocima. Ali štrajk mornara uzrokovao je pravi haos u Pirejskoj luci. Ona i još mnogo drugih […]