I crkve podijeljene u Ukrajini

Osim politički, Ukrajina je podijeljena i na dvije pravoslavne crkve – onu koja priznaje kijevskog patrijarha i onu koja priznaje moskovskog. Prva je kanonski nepriznata, a druga je često u službi moskovske patrijaršije. Više detalja donosi novinar Al Jazeere Vladimir Bobetić.