Sanel Kajan o Skupštini NHK

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona nije prihvatila ostavku predsjedavajućeg Skupštine Ramiza Jelovca. Početku sjednice su prisustovali članovi Plenuma građana i građanki Grada Mostara, koji su nakon nekoliko minuta, prema naredbi predsjedavajućeg skupštine morali napustiti zasjedanje, koje je nastavljeno iza zatvorenih vrata. Nakon što je objavljenio da će zastupnici razmatrati samo jedan zahtjev građana, iz Plenuma su zatražili da […]