Kontekst: Zaduženost građana

Da li su građani regije prezaduženi? Jesu li upoznati sa uslovima kreditiranja i svojim pravima? Zloupotrebljavaju li banke neobaviještenost klijenata i postojeće zakone? Kakva je uloga države? Krediti su za mnoge građane već dugo jedini način da organizuju osnovno za potrebe savremenog života. I dok bankari tvrde da profesionalno i u skladu sa zakonima prodaju […]