Ranije intervencije SAD bez odobrenja UN

Ako SAD počne bombardovati Siriju, to će biti treća vojna intervencija Sjedinjenih Američkih Država bez odobrenja UN-a u posljednjih 15 godina. Kratak pregled te dvije prethodne američke vojne intervencije pripremio je Stefan Goranović.