Rast bankarskih kamata u SAD-u

Kamata na američke desetogodišnje državne obveznice porasla je na gotovo tri posto, ali to ne znači samo da će se Vlada SAD-a skuplje zaduživati. Ovu kamatnu stopu američke banke koriste i za određivanje kamate na kredite građanima. Kupci novih nekretnina, studenti i penzioneri plaćat će najveću cijenu.