Odblokirana deponija Vasove Vode u Beranama

Crnogorska policija razbila je višemjesečnu blokadu Beranske deponije Vasove vode i oslobodila prolaz kamionima komunalnog poduzeća za istovar otpada. Privedeno je više od deset mještana Beransela koji su pokušali zaustaviti kamione. Oni smatraju da je deponija nelegalna, otrovna, blizu njihovih kuća i da ju treba izmjestiti. Sve se događa u jeku epidemije stomačnih oboljenja u […]