Hiljade sirijske djece izbjeglo u Liban

Visoku cjenu rata u Siriji plaćaju najmlađi. Prema podacima UN-a, samo ih je u Libanu 300.000. Dakle, onih koji su registrirani, no pretpostavlja se da je broj mnogo veći. Njih više od 200.000 mlađe je od 11 godina. Priču iz libanskog grada Saida donosi naša ekipa.