Šta privlači Arape u BiH

Prema podacima Kantonalne turističke agencije Sarajeva, broj turista iz zalivskih zemalja u BiH povećao se ove godine u poređenju sa prethodnom. Šta privlači Arape u ovu zemlju, istraživao je Harun Karčić. 

Prema podacima Kantonalne turističke agencije Sarajeva, broj turista iz zalivskih zemalja u BiH povećao se ove godine u poređenju sa prethodnom.

Šta privlači Arape u ovu zemlju, istraživao je Harun Karčić.