Kontekst: Emigranti

Međunarodna organizacija za migracije procjenjuje da se od 214 miliona useljenika u svijetu, njih do 15 posto smatra imigrantima, bez odgovarajućih ličnih dokumenata.Kako spriječiti krijumčarenje ljudi, a tražiocima azila u regiji omogućiti dostojanstvo i ljudska prava? O ovoj temi govore: U Sarajevu šef misije Međunarodne organizacije za migracije u BiH, Gianluca Rocco, u Zagrebu članica […]

Međunarodna organizacija za migracije procjenjuje da se od 214 miliona useljenika u svijetu, njih do 15 posto smatra imigrantima, bez odgovarajućih ličnih dokumenata.
Kako spriječiti krijumčarenje ljudi, a tražiocima azila u regiji omogućiti dostojanstvo i ljudska prava?

O ovoj temi govore: U Sarajevu šef misije Međunarodne organizacije za migracije u BiH, Gianluca Rocco, u Zagrebu članica izvršnog odbora Centra za mirovne studije Julija Kranjec i u Skoplju direktor Regionalnog centra MARRI-a, regionalne inicijative o migracijama, azilu i povratku izbjeglica, Trpe Stojanovski.

Kontekst vodi Marko Radoja, a uvodni prilog donosi Milka Smilevska.