Izvještaj UN-a: Hemijsko oružje korišteno u Siriji

Inspektori Ujedinjenih nacija su zaključili – u Siriji je korišteno hemijsko oružje. Kao što je najavljeno, nisu saopštili – ko je oružje koristio.

Inspektori Ujedinjenih nacija su zaključili – u Siriji je korišteno hemijsko oružje. Kao što je najavljeno, nisu saopštili – ko je oružje koristio.