Imad Haduri o stanju u Fukushimi

Radijacija spremnika u kojem se nalazi kontaminirana vodu u japanskom nuklearnom postrojenju Fukushima povećala se za 18 puta. Sada je u tom području toliko jaka da bi mogla usmrtiti osobu koja bi radijaciji bila izložena u roku četiri sata. Povećan nivo radijacije detektiran je na dnu jednog, a ponovo curi i cijev koja povezuje dva […]