Zdravstveni odgoj u hrvatskim školama

U Hrvatskoj će se od ove nastavne godine u školi učiti o spolnom odgoju prema novom programu. Prethodni je srušio Ustavni sud, jer o njemu nije provedena javna rasprava. Za udruženja bliska Katoličkoj crkvi, koja su mu se od početka protivila, i dalje je preliberalan. Traže drugi, konzervativniji program. 

U Hrvatskoj će se od ove nastavne godine u školi učiti o spolnom odgoju prema novom programu. Prethodni je srušio Ustavni sud, jer o njemu nije provedena javna rasprava. Za udruženja bliska Katoličkoj crkvi, koja su mu se od početka protivila, i dalje je preliberalan.

Traže drugi, konzervativniji program.