Teška situacija makedonskih poljoprivrednika

Trećina je plodne zemlje u Makedoniji prije dvadesetak godina bila povezana mrežom sistema za navodnjavanje. Danas ovi sistemi ili ne rade ili se teško održavaju. Zemljoradnici ubiru manje prinosa, nesiguran je urod, a dobit nedovoljna, te ovise o količini padalina tokom sezone. Nekada su funcionirali u okviru velikih agrokombinata koji su privatizirani. Dok se čekaju […]