Novi plan Indije u borbi protiv siromaštva

Indijska vlada pokreće novu inicijativu kako bi dvije trećine svoje populacije snabdjela subvencioniranom hranom. Namjera im je da ovim iskorijene glad i pothranjenost u zemlji sa više od milijardu ljudi. Karishma Vyas izvještava iz New Delhija.

Indijska vlada pokreće novu inicijativu kako bi dvije trećine svoje populacije snabdjela subvencioniranom hranom. Namjera im je da ovim iskorijene glad i pothranjenost u zemlji sa više od milijardu ljudi. Karishma Vyas izvještava iz New Delhija.