Kontekst: Transplantacija organa

Ministri zdravlja Srbije i Hrvatske potpisali su Memorandum o saradnji u oblasti zdravlja i medicine, koji će omogućiti saradnju stručnjaka u oblasti transplantacije organa. Pomoć u edukaciji ljekara proširit će i na susjednu BiH, Crnu Goru i Makedoniju. Šta će donijeti saradnja stručnjaka u oblasti transplantacije organa u zemljama regije? Koliko će razmjena  znanja, iskustava […]

Ministri zdravlja Srbije i Hrvatske potpisali su Memorandum o saradnji u oblasti zdravlja i medicine, koji će omogućiti saradnju stručnjaka u oblasti transplantacije organa. Pomoć u edukaciji ljekara proširit će i na susjednu BiH, Crnu Goru i Makedoniju. Šta će donijeti saradnja stručnjaka u oblasti transplantacije organa u zemljama regije? Koliko će razmjena  znanja, iskustava i tehnologija omogućiti liječenje bez odlaska pacijenata na skupe operacije u inozemsvo? Kako podići svijest građana o važnosti doniranja organa?

Hoće li potpisivanje ovog Memoranduma značiti spas za stotine oboljelih u regiji koji donatorskim akcijama pokušavaju osigurati novac za skupe transplantacije u inostranstvu, a koje pacijenti često i ne dočekaju? Šta može uraditi regionalna medicina i ljekari, a koliko moraju uraditi državne vlasti?

Gosti Konteksta su: u Zagrebu je dr. Branislav Kocman iz Kliničke bolnice Merkur, u Beogradu prof. dr. Zlatibor Lončar, direktor Urgentnog Centra Kliničkog Centra Srbije i u Sarajevu doc. dr. Zijah Rifatbegović, načelnik Klinike za hirurgiju Univerzitetskog Kliničkog Centra Tuzla.  Večerašnji Kontekst vodi Marko Radoja.