Recite Al Jazeeri: Abdulah Sidran

Gost ovog izdanja emisije Recite Al Jazeeri je pjesnik, scenarista, pisac, akademik Abdulah Sidran, autor, između ostalog, scenarija za filmove „Sjećaš li se Doly Bell“, „Otac na službenom putu“, „Kuduz“, drame „U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce“, te više zbirki pjesama, kao i romana „Otkup sirove kože“. Redovni je član Akademije nauka BiH. Sa Abdulahom Sidranom […]

Gost ovog izdanja emisije Recite Al Jazeeri je pjesnik, scenarista, pisac, akademik Abdulah Sidran, autor, između ostalog, scenarija za filmove „Sjećaš li se Doly Bell“, „Otac na službenom putu“, „Kuduz“, drame „U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce“, te više zbirki pjesama, kao i romana „Otkup sirove kože“. Redovni je član Akademije nauka BiH.

Sa Abdulahom Sidranom razgovarali smo o odnosu stvarnog i imaginarnog, pisanju o vlastitom životu i događajima iz života njegove porodice, odnosima na književnoj i uopće umjetničkoj sceni, o zloupotrebi i uzurpaciji kulture od grupa ili pojedinaca iz politike, Golom otoku na kojem je je njegov otac bio robijaš, o pjesnicima sa kojima se nekad družio, poput Rajka Petrova Noga ili Radovana Karadžića, o Ivi Andriću i Meši Selimoviću, poimanju Bosne i lične tragedije u umjetničkom djelu, te o Marku Vešoviću.

Sidran priča i o saradnji s rediteljem Emirom Kusturicom i kasnijem neslaganju u umjetničkim promišljanjima. Tvrdi da Kusturica uklanja tragove postojanja austrougarske i otomanske kulture u Bosni i Hercegovini i da radi za svoje mentore i naredbodavce.

O viđenju nedavne prošlosti, uzroka i posljedica ratova, u Sarajevu je sa Abdulahom Sidranom razgovarao Jakov Avram.