Starenje kineza ugrožava ekonomiju

Kineska populacija ubrzano stari, što prema ekonomistima, ugrožava dugoročni ekonomski rast te zemlje. Zato je vlada odlučila ohrabriti uspješne samostalne žene, da počnu više razmišljati o porodičnom životu, umjesto o karijeri.

Kineska populacija ubrzano stari, što prema ekonomistima, ugrožava dugoročni ekonomski rast te zemlje. Zato je vlada odlučila ohrabriti uspješne samostalne žene, da počnu više razmišljati o porodičnom životu, umjesto o karijeri.