Kontekst: Zakon o restituciji u BiH

Kada će Bosna i Hercegovina dobiti zakon o restituciji? Hoće li do tada sva nacionalizirana imovina već biti privatizirana? Šta je i koliko vraćeno izvornim vlasnicima u Srbiji? U Srbiji i Hrvatskoj postoje zakoni po kojima je imovina sukcesivno vraćena ili je u postupku vraćanja, što je bio i jedan od uslova Evropske unije. Kakvi […]

Kada će Bosna i Hercegovina dobiti zakon o restituciji? Hoće li do tada sva nacionalizirana imovina već biti privatizirana? Šta je i koliko vraćeno izvornim vlasnicima u Srbiji?

U Srbiji i Hrvatskoj postoje zakoni po kojima je imovina sukcesivno vraćena ili je u postupku vraćanja, što je bio i jedan od uslova Evropske unije. Kakvi su ti zakoni i jesu li izvorni vlasnici potpuno obeštećeni, bez ugrožavanja onih koji su nacionaliziranu imovinu koristili decenijama.

Gosti Konteksta su: u Sarajevu – Emir Kovačević iz pravne ekspertne grupe Međureligijskog vijeća BiH i u Beogradu – Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju u Srbiji.

Kontekst vodi Anne Marie Ćurčić.