Hrvatska daje autoput u koncesiju

Hrvatska vlada koncesijom na autoputeve želi doći do novca. 1024 kilometra postojećih autocesta u Hrvatskoj Vlada namjerava dati u koncesiju na vremenski rok od 30 do 50 godina.

Hrvatska vlada koncesijom na autoputeve želi doći do novca. 1024 kilometra postojećih autocesta u Hrvatskoj Vlada namjerava dati u koncesiju na vremenski rok od 30 do 50 godina.