Kontekst: Balkanske šume

Prema podacima Ujedinjenih nacija, šumske površine u svijetu u posljednjih 15 godina smanjene su za više – od trostruke površine Njemačke, a gubitak se nastavlja. Šume Zapadnog Balkana ugrožene su lošim gospodarenjem, požarima, zagađenjem zraka, tla i vode, te kiselim kišama. Krađa i nelegalna sječa predstavljaju ozbiljnu prijetnju za budućnost šuma. Kakvo je stanje šuma […]