Popis u BiH kao prilika za nezaposlene

Više od 18.000 popisivača, od 1. do 15. oktobra bit će angažirano u Bosni i Hercegovini. Bit će to prvi popis stanovništva od 1991.godine. Proces prijema budućih popisivača još je u toku, a za taj posao do sada se prijavilo 30.000 ljudi, većinom studenata i nezaposlenih. Za njih, to će biti prilika da za 15 […]