Ukidanjem monopola do nižih cijena struje u Hrvatskoj

Na hrvatskom tržištu strujom više nema monopola. Uz Hrvatsku elektroprivredu domaćinstvima struju od prije mjesec dana prodaju njemačka kompanija RWE Energija i slovenski GEN-I. Već na samom početku bilježe i dobre rezultate tako da je HEP napustilo nekoliko hiljada korisnika. Ovaj trend istraživao je Ivan Čorkalo. 

Na hrvatskom tržištu strujom više nema monopola. Uz Hrvatsku elektroprivredu domaćinstvima struju od prije mjesec dana prodaju njemačka kompanija RWE Energija i slovenski GEN-I. Već na samom početku bilježe i dobre rezultate tako da je HEP napustilo nekoliko hiljada korisnika. Ovaj trend istraživao je Ivan Čorkalo.