Kontekst: Kredibilitet Haškog suda

Je li Haški tribunal izgubio kredibilitet nakon nekoliko oslobađajućih presuda? Kakve će posljedice izazvati pismo danskog sudije Frederika Harhoffa o utjecaju predsjednika Tribunala Theodora Merona na nezavisnost sudija? Kako će sve utjecati na preostale procese u Haagu? Gosti Konteksta su: u Parizu nekadašnja glasnogovornica Haškog tužilaštva, novinarka i autorica knjige “Mir i kazna” Florence Hartmann, […]

Je li Haški tribunal izgubio kredibilitet nakon nekoliko oslobađajućih presuda? Kakve će posljedice izazvati pismo danskog sudije Frederika Harhoffa o utjecaju predsjednika Tribunala Theodora Merona na nezavisnost sudija?

Kako će sve utjecati na preostale procese u Haagu? Gosti Konteksta su: u Parizu nekadašnja glasnogovornica Haškog tužilaštva, novinarka i autorica knjige “Mir i kazna” Florence Hartmann, u Beogradu advokat, aktivista i borac za ljudska prava Srđa Popović, te u Sarajevu advokatica i nekadašnja oficirka za vezu BiH sa Haškim Tribunalom Vasvija Vidović.

Kontekst vodi Saša Delić.