Zakon o JMBG prošao Vijeće ministara

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojilo izmijenjeni Zakon o jedinstvenom matičnom broju. Federacija Bosne i Hercegovine imaće pet registracionih područja, distrikt Brčko jedan, a Republika Srpska tri. Registraciona područja ne prelaze međuentitetske linije.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojilo izmijenjeni Zakon o jedinstvenom matičnom broju. Federacija Bosne i Hercegovine imaće pet registracionih područja, distrikt Brčko jedan, a Republika Srpska tri. Registraciona područja ne prelaze međuentitetske linije.