Jelena Milutinović o predloženoj smjeni komandanta žandarmerije

Direktor policije Srbije Milorad Veljović je predložio smjenu komandanta žardarmerije Bratislava Dikića. Iz Beograda se javlja Jelena Milutinović.

Direktor policije Srbije Milorad Veljović je predložio smjenu komandanta žardarmerije Bratislava Dikića.

Iz Beograda se javlja Jelena Milutinović.