BiH: Besplatna zdravstvena zaštita u inostranstvu

Kada putuje van zemlje, većina građana BiH uplaćuje putničko osiguranje koje bi trebalo da pokriva i hitnu zdravstvenu zaštitu. Koliko ljudi, međutim, zna da između BiH i mnogih država postoji sporazum na osnovu kojeg se u stranoj zemlji dobija adekvatna besplatna hitna medicinska pomoć? Sanel Kajan je istraživao.

Kada putuje van zemlje, većina građana BiH uplaćuje putničko osiguranje koje bi trebalo da pokriva i hitnu zdravstvenu zaštitu. Koliko ljudi, međutim, zna da između BiH i mnogih država postoji sporazum na osnovu kojeg se u stranoj zemlji dobija adekvatna besplatna hitna medicinska pomoć?

Sanel Kajan je istraživao.