Teksas zabranjuje abortus nakon 20 sedmica trudnoće

Američka savezna država Teksas usvojila je Nacrt zakona prema kojem će abortus biti zabranjen nakon 20 sedmica trudnoće. Aktivisti koji zagovaraju pravo izbora tvrde da bi novi zakon mogao da dovede do zatvaranja većine klinika za abortuse u toj državi.

Američka savezna država Teksas usvojila je Nacrt zakona prema kojem će abortus biti zabranjen nakon 20 sedmica trudnoće. Aktivisti koji zagovaraju pravo izbora tvrde da bi novi zakon mogao da dovede do zatvaranja većine klinika za abortuse u toj državi.