Skoro dva miliona izbjeglih Sirijaca

Prema podacima Ujedinjenih nacija, broj sirijskih izbjeglica približava se cifri od dva miliona. Tri okolne zemlje formirale su za njih izbjegličke kampove. 

Prema podacima Ujedinjenih nacija, broj sirijskih izbjeglica približava se cifri od dva miliona. Tri okolne zemlje formirale su za njih izbjegličke kampove.