Iftar u Sarajevu

U Sarajevu je u toku mjeseca Ramazana organizovan zajednički iftar na otvorenom. Grupa volontera iz Turske pripremala je obroke za građane. 

U Sarajevu je u toku mjeseca Ramazana organizovan zajednički iftar na otvorenom. Grupa volontera iz Turske pripremala je obroke za građane.