Egipatska revolucija narušava turizam zemlje

Revolucija u Egiptu iz 2011 godine, koja je svrgnula predsjednika Hosnija Mubaraka, narušila je i turističku industriju u ovoj zemlji. Turizam je tek počeo da se oporavlja, kada su ga događaji u posljednje dvije sedmice ponovo vratili na postrevolucijsko stanje. Cijenu toga će, prema svemu sudeći, platiti egipatski trgovci, a na kraju građani.

Revolucija u Egiptu iz 2011 godine, koja je svrgnula predsjednika Hosnija Mubaraka, narušila je i turističku industriju u ovoj zemlji.

Turizam je tek počeo da se oporavlja, kada su ga događaji u posljednje dvije sedmice ponovo vratili na postrevolucijsko stanje. Cijenu toga će, prema svemu sudeći, platiti egipatski trgovci, a na kraju građani.