Članovi porodica žrtava genocida ušli u Kravicu

Prvi put nakon rata, članovi porodica žrtava genocida u Srebrenici ušli su u hangar u Kravici, jedno od najvećih mjesta zločina koji su se dogodili nakon pada Srebrenice. Policija ih je, kao i prethodnih godina, pokušala da spriječi.

Prvi put nakon rata, članovi porodica žrtava genocida u Srebrenici ušli su u hangar u Kravici, jedno od najvećih mjesta zločina koji su se dogodili nakon pada Srebrenice.

Policija ih je, kao i prethodnih godina, pokušala da spriječi.