Kontekst: Rad parlamentarnih zastupnika u regiji

Koliko i kako rade narodni poslanici u skupštinama zemalja regije? Da li su njihova primanja u skladu sa rezultatima rada? Kakve privilegije imaju te koliko i kako ih koriste? Zašto se u BiH ne kažnjava nerad i neefikasnost Parlamenta? Bez obzira na to što u junu nije održana niti jedna sjednica Predstavničkog, a ni Doma […]