Kontekst: Balkanska policija

Je li moguće formiranje Balkanske policije – BALPOL-a? Kako bi takva organizacija unaprijedila funkcionisanje policija regije? Koji su ograničavajući faktori za rad Balkanske policije? Kakva je aktuelna saradnja policija u regiji? Crna Gora je inicirala novi koncept regionalne saradnje, tzv. Balkanski G-6, koji bi obuhvatio sve zemlje regije, osim Hrvatske koja prvog jula zvanično postaje […]