Održan Afro festival u Beogradu

U Beogradu je održan Afro festival. Narode Afrike, njihovu kulturu i hranu vidjeli su mnogi Beograđani. Iako se svake godine za kulturu u Srbiji izdvaja sve manje novca, festival opstaje već 15 godina. Prilog Đorđa Kostića.