Kontekst: Izrabljivanje djece

Je li prosjačenje na ulicama gradova odraz siromaštva, unosan kriminalni biznis ili balkanska društvena realnost? Šta nadležne institucije čine u sprečavanju organiziranog maloljetničkog prosjačenja? Kako zaustaviti izrabljivanje djece?  Na ulicama balkanskih gradova, posebno tokom ljeta,  izraženo je prosjačenje djece  – najčešće mlađe od deset godina.  Prema konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda, države potpisnice priznaju […]

Je li prosjačenje na ulicama gradova odraz siromaštva, unosan kriminalni biznis ili balkanska društvena realnost? Šta nadležne institucije čine u sprečavanju organiziranog maloljetničkog prosjačenja?

Kako zaustaviti izrabljivanje djece?  Na ulicama balkanskih gradova, posebno tokom ljeta,  izraženo je prosjačenje djece  – najčešće mlađe od deset godina. 

Prema konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda, države potpisnice priznaju pravo djeteta da bude zaštićeno od ekonomske eksploatacije i od bilo kakvog rada koji je potencijalno opasan, može ometati dječije obrazovanje ili naškoditi dječijem zdravlju ili fizičkom, mentalnom i društvenom razvoju.

U ovom izdanju Kontesta o tome kako spriječiti zloupotrebu, pomoći socijalno ugroženoj djeci i pružiti im priliku da se uključe u društvo. Gosti Konteksta su: u Sarajevu: pomoćnik ministra sigurnosti, državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima BiH – Samir Rizvo, u Zagrebu: pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske – Mila Jelavić i u Beogradu: izvršna direktorica Centra za integraciju mladih – Milica Đorđević. 

Kontekst vodi Irena Kuldija.