Ivana Brkić o lokalnim izborima u Hrvatskoj

U Hrvatskoj se održava drugi krug lokalnih izbora, koji su ujedno i veliki test raspoloženja birača prema vladi na nacionalnom nivou. Konačne odluke tako se donose u 11 županija i Gradu Zagrebu, 85 gradova i 164 opštine. Biraju se župani, gradonačelnici i načelnici koji nisu imali dovoljan broj glasova za pobjedu u prvom krugu. Sa […]