Uštede u zdravstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona uveo je nove mehanizme kontrole rada i poslovanja. Njime žele spriječiti i sankcionirati nepravilnosti koje su nanosile štetu osiguranim osobama i samom Zavodu. Ljekari su od sada obavezni propisivati, a apotekari izdavati najjeftiniji lijek sa esencijalne liste. Time žele ostvariti znatne uštede u zdravstvu. Prilog Sanela Kajana.