Stalni rast reciklaže u Srbiji

Najmlađa industrijska grana u Srbiji, reciklaža, bilježi stalni rast. Za samo tri godine, više od deset hiljada ljudi zaposleno je u tom sektoru. Sakupljači sekundarnih sirovina imaju sve više posla. Neki od njih uspjeli su od individualnih sakupljača postati uspješni poduzetnici. Priču o njima donosi Jelena Milutinović.