Policija u nekoliko minuta preuzela Gezi park

Policija i demonstranti u Istanbulu sukobljavali su se tokom cijele noći. Evo šta je na ulicama tog grada zabilježila naša ekipa.