Arduana Kurić o okupljanju građana zbog smrti Berine Hamidović

Berina Hamidović, djevojčica bez jedinstvenoga matičnog broja umrla je na Institutu za dijete i majku u Beogradu. Ispred Parlamenta BiH počelo je okupljanje građana u znak protesta zbog smrti tromjesečne Berine. Arduana Kurić je ispred Parlamenta BiH.