Libanski turizam propada zbog rata u Siriji

Rat u Siriji širi se na susjedni Liban i sve više utiče na mnoge aspekte života i ekonomiju, posebno na turizam. Dodatni problem je i to što su zemlje Zaljeva zatražile od svojih državljana da ne putuju u tu zemlju. 

Rat u Siriji širi se na susjedni Liban i sve više utiče na mnoge aspekte života i ekonomiju, posebno na turizam. Dodatni problem je i to što su zemlje Zaljeva zatražile od svojih državljana da ne putuju u tu zemlju.