Privatnost ugrožena već spajanjem na internet

Nakon što je Edward Snowden javnosti otkrio da američka vlada prati telefonske pozive i internet građana, pojavilo se pitanje u kojoj su mjeri društvene mreže sigurne za korisnike. U Hrvatskoj, stručnjaci smatraju da građani ne mogu računati na sigurnost svojih profila na društvenim mrežama, jer je tehnologija danas napredovala do te mjere da se samim […]

Nakon što je Edward Snowden javnosti otkrio da američka vlada prati telefonske pozive i internet građana, pojavilo se pitanje u kojoj su mjeri društvene mreže sigurne za korisnike. U Hrvatskoj, stručnjaci smatraju da građani ne mogu računati na sigurnost svojih profila na društvenim mrežama, jer je tehnologija danas napredovala do te mjere da se samim spajanjem na internet već izlažu potencijalnom narušavanju privatnosti. Prilog Ivana Čorkala.