Barokna fasada tržnog centra u Skoplju

Veliki broj novih zgrada, desetine spomenika i fasada u potpunosti su izmijenili lik glavnog grada Makedonije. Međutim, najava o postavljanju barokne fasade na tržni centar izgrađen u doba socijalizma razbijesnila je brojne građane Makedonije. Prilog Stefana Goranovića. 

Veliki broj novih zgrada, desetine spomenika i fasada u potpunosti su izmijenili lik glavnog grada Makedonije. Međutim, najava o postavljanju barokne fasade na tržni centar izgrađen u doba socijalizma razbijesnila je brojne građane Makedonije. Prilog Stefana Goranovića.