Hiljade somalske djece umire od gladi

UN je objavio izvještaj o posljedicama gladi u Somaliji, koji se odnosi na period od 2010. do 2012. godine. Prema novim procjenama, tada je umrlo više od 250 hiljada ljudi. Polovina njih bila su djeca. Humanitarne agencije kažu da su hiljade ljudi izgubile život nepotrebno i optužuju međunarodnu zajednicu za sporu reakciju.

UN je objavio izvještaj o posljedicama gladi u Somaliji, koji se odnosi na period od 2010. do 2012. godine.

Prema novim procjenama, tada je umrlo više od 250 hiljada ljudi. Polovina njih bila su djeca. Humanitarne agencije kažu da su hiljade ljudi izgubile život nepotrebno i optužuju međunarodnu zajednicu za sporu reakciju.