Milioni potpisa protiv egipatskog predsjednika

U Egiptu je planiran Dan protesta. Grupa koja se protivi egipatskom predsjedniku Muhamedu Mursiju kaže da skuplja milione potpisa protiv njega. Naziva se ‘Teme-rrud’, što znači ‘pobuna’. Kako iz Kaira izvještava Nicole Johnston, čini se da kampanja dobija na zamahu.

U Egiptu je planiran Dan protesta. Grupa koja se protivi egipatskom predsjedniku Muhamedu Mursiju kaže da skuplja milione potpisa protiv njega. Naziva se ‘Teme-rrud’, što znači ‘pobuna’. Kako iz Kaira izvještava Nicole Johnston, čini se da kampanja dobija na zamahu.